Atliekos Kuro, tepalo ir oro filtrai

Panaudoti automobilių kuro, tepalų ir oro filtrai – itin pavojingos aplinkai atliekos. Netinkamai tvarkomos jos gali kelti pavojų tiek aplinkai, tiek žmonių sveikatai.

Panaudotų filtrų keliamas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai

Automobilių kuro ir tepalų filtrus sudaro metalas, alyva bei filtruojantis elementas

  • Alyva turi kone trečdalį Mendelejevo lentelės elementų: vario, cinko, sunkiųjų  metalų, chlorintų tirpiklių. Sunkieji metalai gali pažeisti nervų sistemą, inkstus, sukelti vėžinius susirgimus. Jie po truputį kaupiasi organizme, tad po kiekvieno kontakto su panaudota alyva, jų vis padaugėja. Todėl ir  sveikatos problemos išryškėja tik po kurio laiko. Patekusi į aplinką panaudota alyva gali sukelti daug aplinkosauginių problemų. Vienas litras alyvos  gali užteršti milijoną litrų vandens ir padengti plėvele apie 1 hektarą vandens paviršiaus! Alyvai susimaišius su vandeniu susidaro emulsija, kuri lengvai pažeidžia vandens gyvūnų kvėpavimo organus, patekusi į gruntą gali sutrikdyti augalų ir dirvožemio organizmų aprūpinimą deguonimi.
  • Didžiausia kenksmingų medžiagų koncentracija išleidžiama į aplinką ne metalams yrant, o būtent per metalo gamybos procesus. Metalą galima perdirbti neribotai –jo pagrindinės savybės nekinta, o perdirbant sunaudojama daug mažiau energijos negu gaminant iš rūdos. Perdirbant sunaudojama mažiau pirminių žaliavų, dėl to mažėja metalo kasybos ir rūdos transportavimo daromas poveikis aplinkai.

Automobilių kuro, tepalo ir oro filtrų tvarkymo galimybės

  • Susidariusias, sukauptas atliekas gyventojai gali perduoti atliekų tvarkytojui turinčiam teisę tokias atliekas tvarkyti. 

Atliekų tvarkymo įmonė „Žalvaris“ yra registruotas kuro, tepalo ir oro filtrų bei kitų pavojingų bei nepavojingų atliekų tvarkytojas. Dėl atliekų tvarkymo galima kreiptis ar atvykti į artimiausią įmonės skyrių (kontaktai www.zalvaris.lt) arba susisiekti nemokamu telefonu 8 (800) 00653.

  • Atliekas  galima palikti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu asmuo naudojasi šių įmonių  paslaugomis, tvarkydamas savo transporto priemonę. Atsakingų servisų sąrašą galite rasti čia.
  • Naudotų filtrų atliekas galima atiduoti ir į savivaldybėms priklausančias stambiagabaričių atliekų aikšteles. Detalesnį sąrašą galite rasti čia: http://www.am.lt/VI/index.php#a/7609.

Prieš vežant atliekas į artimiausią aikštelę, reikėtų pasitikslinti, kokias atliekas ji priima, nes skirtingose aikštelėse priimamos skirtingos atliekos, pvz., ne visur priimamos buities pavojingos atliekos. Į aikšteles atliekas atvežti galima bet kuriuo jų darbo metu. Išsamią informaciją apie savivaldybėse veikiančias stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles, jų adresus, darbo laiką ir priimamas atliekas teikia savivaldybių atstovai. Aikštelių adresai skelbiami savivaldybių ir Aplinkos ministerijos interneto svetainėse.

Automobilių kuro, tepalo ir oro filtrų perdirbimo galimybės

Perdirbant kuro ir tepalų filtrus, išgaunamas metalas ir alyva, o iš oro filtrų – plastmasė ir filtruojanti medžiaga. Alyva yra regeneruojama arba sudeginama. Perdirbtą alyvą galima naudoti ta pačia paskirtimi arba visiškai kitiems poreikiams: galima gaminti aukštos kokybės bazines alyvas; ji gali būti iš naujo rafinuota ir pardavinėjama kaip variklinė alyva.

Perdirbant panaudotą alyvą tausojama vertinga energija: pakartotinis panaudotos alyvos rafinavimas reikalauja tik trečdalio energijos, kuri būtų sunaudojama žaliavinę naftą paverčiant alyva. O visos kitos iš automobilio dalių išgautos medžiagos – metalas, plastmasė – naudojamos pakartotinai, gaminant kitą produkciją. Gaminant metalą sunaudojama daug energijos ir išskiriami didžiuliai šiltnamio dujų kiekiai, kurie yra tiesioginiai klimato kaitos ir pasaulinio atšilimo kaltininkai. Todėl perdirbant naudotų filtrų metalą tausojami ne tik gamtiniai ištekliai, mažiau teršiama nei gaminant metalą iš pirminių žaliavų, bet ir taupoma energija.

PAKUOČIŲ ŽENKLŲ REIKŠMĖS BEI TINKAMAS JŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

     
Projektą organizuoja: